zəngan QIZIL AZERBAYCAN
گلابر زنگان آزربايجان گوزل گزمه-لي يرلري و تاريخي و شيرين توركي ديلي- قلابير- قالا-آيدين زنگانلي
تاريخ : چهارشنبه 22 شهریور 1391 | یازار : aydin zenganli
+0 به يه ن BEYƏN

*Azərbaycan əlifbasi türkcə formasi* 


latin


عربجا 


örnək 


عربي(فارسجا)


örnək


عربي(فارسجا)

Aa

 آا

Azərbaycan

آذربايجان

Ana

مادر

Bb

ب

Barış

صلح

Baci

خواهر

Cc

ج

Ceyran

آهو

Carçi

جارچي

Çç

چ

Çəm

مه

Çarıq

چاريق

Dd

د

Dalğa

موج

Daraq

شانه

Ee

اكسره

Ev

خانه

El

ملت

Əə=é

افتحه

Əl

دست

əkmək

نان

Ff

ف

Fayton

فايتون

fayiz%

درصد

Gg

گ

Gecə

شب

gəmi

كشتي

Ğğ

غ

Bağ

باغ

Dağ

كوه

Hh

ح

Heyva

به

Hamar

صاف

İi

اي

İstəkli

جذاب

İnanc

باور

ائ

Ilıq

خنك

Ildırım

رعد

Jj

ژ

Japon

ژاپن

Jalə

ژاله

Kk

ك

Kitab

كتاب

köynək

پيراهن

Ll

ل

Lanba

چراغ

Lam

آرام

Mm

م

Maral

آهو

Meşə

چمنزار

Nn

ن

Naqıl

داستان

Naxır

گله

Oo

اوضمه

Oyuncaq

اسباببازي

Otaq

اتاق

Öö

اؤ

Ölüm

مرگ

Ölçü

اندازه

Pp

پ

paltar

لباس

Pay

سهم

Qq

ق

qaranfil

پرستو

Qarqa

كلاغ

Rr

ر

Birlıq

اتحاد

Bir

يك

Ss

س ثص

Sevgi

محبت

Sevinc

خوشحال

Şş

ش

Şanli

باافتخار

Şən

شاد

Tt

تط

Tanış

آشنا

Toy

عروسي

Uu

او

Uzaq

دور

unutmaq

فراموشي

Üü

ؤ

Üzüm

انگور

üzmaq

شنا

Vv

و

vurğun

عاشق

Vuqar

بلندمرتبه

Xx

خ

xumar

خمار

xəritə

نقشه

Yy

ي

Yalan

دروغ

yabanci

بيگانه

Zz

ز ظ ضذ

zəngin

ثروتمند

zarafat

شوخي

 

bilməliyik: türk dilində(R) və (ğ) ilə başlanan hərf yoxdur

yazmaq üçünTurkish keybordun fəaledin

start/control panel/Regional and language options/languages/details/settings/add/turkish

start/control panel/Regional and language options/languages/details/settings/add/azer(latin

YAŞASIN ANA DİLİMİZ  &  YAŞASIN AZERBAYCAN

Indisə bir neçə kəlimə örnek üçün farsçada ki Türkçədirlər

Huşəng cəfəri zənganlı azərbaycanin böyük ozan və şairi belə söyləyir;

 

Dilim yanlız dilim yanlızdır ay qız

Oğul şirin vəli bal qızdır ay qız

Amandır yəlik ol Türkün dilindən

O ki aslın danar kal qızdır ay qız

 

 

Bu sözlərimi  arabca “ Türkçə yazmaliyam umuram ki yeni bilgilər yiyəsi(yəhəsi-sahibi) olasınız!

 

 

معرفي كلمات و معنا و مفهوم واقعي آنان

دوقلو (دوغلوdoğlu) كلمه ايست تركي به معناي همزاد كه از واژهdoğmaqمشتق شده براي درك بهتر است بدانيد كه حرف قدر فارسي موجود نبوده و اكثر كلماتيكه   حرف ق دارند توركي Türkçəويا عربيarabca مي باشند.(مراجعه به حرف ق از فرهنگ دهخدا)

بنابراين تماميه تركيبهاي زير غلط بوده و معناي خاصي ندارند: سه قلو چهارقلو و...

زيرا دوغلو يك مفهوم دارد وبا از بين بردن تركيب آن معناي كلمه از بين ميرود حال  آنكه دو+قلو غلط بوده و تركيب واژه بصورت  دوغ+لو يعني همزاد  مي باشد و با شماره دو اشتباه گرفته شده!!!. همزاد يعني كسانيكه با هم بدنيا آمده اند و مثل اين...

واژه قو (qu veya gu): اين واژه نيز تركي مي باشد رجوع به حرف ق دهخدا

بعنوان مثال ququşقوقوش يا همان گوگوش guguşكه تشكيل شده از قوqu+قوشquş مي باشد كه مفهوم پرنده قو مي دهد.

چرباغ çərbağكه به اشتباه چهار باغ گفته مي شود كه بي معناست كه به يك باغ چهارباغ گويند اما غافل از اينكه چر به معناي ناقص مي باشد و واژه ي چرباغ يعني باغ ناقص يا همان پارك فرنگي

تشكdöşek veya töşek

قاليqalı

بالشbalınc veya balış

چالشçalınc veya çalış

باجه يا همان باجاbaca veya paca

قرقاولqərqavol

چرخçərx

ارسلانərsalan: مرد افكن كه از ارər +سالانsalan تشكيل شده است شكست ناپذير

آرشarəş: آرər+اشəş كه آر به معناي دلاور و يا آقا و سرور و اش به معناي همانند يا بسان و معناي آن كسيكه مانند دلاوران است و يا همان جنگاور و مثل اين ميشود.

قاتيqatı: به معناي مختلط مثال غذاي باقلا قاتق يعني غذايي كه باقالي در آن قاتي شده

كاكوتي: كه از كلمه ككليك اوتيkəklik otu تركي ساخته شده است.

گاوخوني: كه از كلمه تركي قوخوننيgoxunnu  به معناي بودار ساخته شده خواهيد ديد كه  باتلاق بودار مفهوم دارد ولي باتلاق گاو خوني هرگز.

سايين قالاsayın qala: نام شاهين دژ قبل از رضاشاه خائن كه البته از اين نوع خيانت ها بسيار در كارنامه خود دارد.(آيا راضي مي شويد اعراب نام خليج فارس را خليج عرب گويند!!! پس چگونه ميشود عده اي نام شهرها را تعويض مي كنند!!! خيانت دوست بسيار بدتر و ضربه زننده تر از هجوم دشمن است!!!)

پانتاpanta: نام پرنده اي بهشتي كه نام محله اي از تبريز نيز مي باشد.

سرايsaray: يا ساراي به معناي محلي كه احاطه شده يا يا همان خانه مثال: ياپاي ساختگي،ساراي يا خانه

كه از فعل ساريماق sarmaqتركي مي باشد.

دوشdüş: كه در ادبيات فارسي مجازا ديشب معني مي دهد حال آن كه معناي واقعي آن رويا مي باشد و كلمه اي تركي است.

قپانqapan(قاپان،تركي): كه نام محله اي از تهران حوالي سه راه آذري به سمت مولوي دوراهي قپان،مي باشد كه كلمه اي تركي بوده و معناي آن ترازو يا همان باسكول مي باشد.

لامlam: واژه اي تركي به معناي ساكت مي باشد كه در دري بصورت لام تا كام مورد استفاده قرار مي گيرد.

حال براي اينكه كمي خنده بر لبهايتان بنشيد  بگوييد معناي كوسخل چيست؟ براي  راحتي فهم معني بايد كلمات را از هم جدا كنيم:

كوسkos+خلxol:آيا معني دارند؟

حال كلمه اي تركي را براي تفهيم بهتر مياوريم:

Kosqoca yanı çox böyük

كوس براي بيان شدت بوده ومتاسفانه با كج انديشي و بي سليقه گي زيادي بصورت كاربرد امروزي در فارسي دري(درباري،زباني كه ساخته دربار بوده و ريشه در تمدن بشري ندارد قدمت اين زبان در ايران بسيار اندك و در افغانستان كمي بيشتر از ايران بوده است.زمانيكه فارسي  از طرف رضاخان خائن به عنوان زبان رسمي ايران انتخاب شد فقط11درصد مردم ايران توانايي تكلم به اين زبان را داشتند و البته زبانهاي رايج در ايران تركي (براي مثال طبق اعلام فرهنگستان زبان و ادب فارسي 70 درصد فارسي عربي و 30درصد مابقي تركي فرانسه روسي و...مي باشد.) يا حتي عربي و كردي بود)

 آن را با خيلي نيز ميتوان معادل گرفت:

بنابراين:كوس خل يعني بسيار خل ،خيلي خل

مثال:كوس قوجا ، خيلي پير يا بسيار بزرگ

قاب عكس: قاب كلمه اي تركي و عكس كلمه اي عربيست.

آش: يا همان آج يا آچ كه درواقع كلمه ايست تركي كه معمولا بصورت تركيبي استفاده ميشود مثلا: دوغرامآج، دولماج، اونماج، سوتلاج و...

تبديل حروف در زبان تركي جز لاينفك  مي باشد. مثلا اوچ به معناي سه كه اوش گفته مي شود و مانند اينها...

پسوند گه: گاه در فارسي! به معناي زمان مي باشد حال آنكه كلمه دانشگاه شكارگاه پژوهشگاه، اما گاه! در توركي به معناي مكان و در واقع اين پسوند اسم مكان ساز است:

دونگه(پيچ)، داشگه(جاي سنگ،فرغون)، بشگه(بوشگه)و البته اين كلمه به اين صورت وارد فارسي شده: döngə-daşgə-boşgə اما با توجه به اينكه در گذشته نه چندان دور تركان از خط عربي براي نوشتن استفاده ميكردند و از آنجا كلمه گه كه البته ه تنها معني كسره دارد!

تمامي كلمات دانشگاه، پژوهشگاه و... تركيبي از توركي و ؟ مي باشد.

 گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: aydin zenganli-nin yeni siirleri
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :